Проектът за център на малките хора

Днес беше подписан договорът за финансиране на проекта за изграждане на центъра по въпросите на хората с нисък ръст в България. Той е финансиран по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси от схемата „Равни шансове“. Стойността на проекта е 390 хил.лв., а срокът е до края на 2020 г.


Проектът е насочен към изпълнение на комплексни действия, предназначени към подпомагане на общественото включване, подобряване качеството на живот и улесняване достъпа до заетост на малките хора в България. Това ще се постигне чрез прилагане на интегрирани мерки, включващи предоставяне на социални услуги, повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания, промяна в обществените нагласи спрямо тях, утвърждаване на партньорството при реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за малките хора в България и техните семейства.

Joomla templates by a4joomla